Regulamin kręgielni

REGULAMIN KRĘGIELNI

SZARA WILLA

   1. Gracz po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
   2. Gracze zobowiązani są do korzystania z torów w obuwiu zamiennym własnym lub specjalistycznym do gry w kręgle, które zobowiązani są wypożyczyć.
   3. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
   4. W strefie rozbiegu może przebywać tylko jedna osoba
   5. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem torów należy zgłaszać obsłudze kręgielni.
   6. W przypadku awarii maszyn, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania dalszych czynności gry.
   7. Tory wynajmowane są do godziny 22:00.
   8. Rezerwacje należy odebrać 10 minut przed zarezerwowanym terminem.
   9. W przypadku nie stawienia się na godzinę rezerwacji, rezerwacja zostaje anulowana.
   10. Na terenie kręgielni ZABRANIA SIĘ:
    WCHODZENIA NA TORY
    WCHODZENIA NA ROZBIEG W NIEWŁAŚCIWYM OBUWIU
    WNOSZENIA NA TEREN KRĘGIELNI NAPOI I ŻYWNOŚCI
   11. Zabrania się rzucania więcej niż jedną kulą!
   12. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, odpowiadają za wszelkie wyrządzone szkody.
   13. Osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi przed skorzystaniem z kręgielni powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. Za negatywne skutki zdrowia nie odpowiadamy.
   14. Istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu, lecz kręgielnia nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone.
   15. W kręgielni obowiązuje całkowity zakaz palenia.
   16. Za rzeczy zgubione kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności.
   17. Za zniszczenia, zgubienie elementów wyposażenia obiektu osoba ponosi koszty do pełnej wysokości.
   18. Zakaz wychodzenia na zewnątrz w obuwiu zmiennym.
   19. Na podajniku może być maksymalnie 12 kul. W przypadku gdy gracze używają więcej niż 12 kul obsługa nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone straty.

Nie stosownie się do regulaminu upoważnia obsługę do wyłączenia toru bez zwrotu kosztów wynajmu.

Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z jego przestrzegania!

Adres e-mail:  kregle@fitlife.com.pl

Etykieta na kręglach.

 • Przede wszystkim stosuj się do regulaminu klubu bowlingowego i w odpowiednich strefach noś specjalistyczne obuwie do gry. Swoje buty zostawiaj w takim miejscu, gdzie masz pewność, że nikt nie potknie się o nie przechodząc obok twojego boksu, w którym urzędujesz ze znajomymi.
 • Jedz i pij. Ale z dala od obszaru gry i torów. Przypadkowo rozlany napój lub upuszczona butelka mogą stworzyć duże zagrożenie.
 • Unikaj przekleństw i zbytniej ekspresji w okazywaniu emocji z powodu trafienia lub nietrafienia w kręgle. To może rozpraszać graczy na innych torach.
 • Nie bądź uciążliwy dla innych. Jeśli nie twoja kolej – daj przestrzeń pozostałym uczestnikom. Sam graj dynamicznie i pojawiaj się przy torze, gdy tylko nadejdzie twoja kolej i równie płynnie zwalniaj miejsce innym.
 • Graj wtedy, gdy będziesz mieć pewność, że mechanizm ustawiający kręgle po poprzednim zbiciu – zakończy swój cykl. Inaczej możesz uszkodzić sprzęt.
 • Oczywiście – nigdy nie przekraczaj czerwonej linii, a z rozmachem – trzymaj się obszaru swojego toru gry. Daj pograć ekipie na torze obok 😉
 • Zachowaj klasę – pogratuluj dobrych wyników temu, kto je osiąga i poklep po plecach tych, którym „nie idzie”.
 • Po zakończeniu gry – pomóż uporządkować jej obszar.
hormone-steroide.potolok-podves.biz ligne-pharmacie.potolok-podves.biz hothome.biz otoplenie100.org grelkadom.org