Regulamin kręgielni

 1. Gracz po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 2. Gracze zobowiązani są do korzystania z torów tylko w obuwiu specjalistycznym do gry w kręgle, które zobowiązani są wypożyczyć.
 3. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 4. W strefie rozbiegu może przebywać tylko jedna osoba
 5. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem torów należy zgłaszać obsłudze kręgielni.
 6. W przypadku awarii maszyn, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania dalszych czynności gry.
 7. Od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę tory wynajmowane są do godziny 23:00, natomiast w piątki i soboty do godz. 1:00.
 8. W przypadku nie stawienia się na godzinę rezerwacji, po 15 minutach rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Na terenie kręgielni ZABRANIA SIĘ:
  WCHODZENIA NA TORY
  WYCHODZENIA NA ZAWNĄTRZ W OBUWIU ZAMIENNYM
  WCHODZENIA NA ROZBIEG W NIEWŁAŚCIWYM OBUWIU
  WNOSZENIA NA TEREN KRĘGIELNI NAPOI I ŻYWNOŚCI
 10. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, odpowiadają za wszelkie wyrządzone szkody.
 11. Osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi przed skorzystaniem z kręgielni powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. Za negatywne skutki zdrowia nie odpowiadamy.
 12. Istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu, lecz kręgielnia nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone.
 13. W kręgielni obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 14. Za rzeczy zgubione kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Za zniszczenia, zgubienie elementów wyposażenia obiektu osoba ponosi koszty do pełnej wysokości.
 16. Zakaz wychodzenia na zewnątrz w obuwiu zmiennym.
hormone-steroide.potolok-podves.biz ligne-pharmacie.potolok-podves.biz hothome.biz otoplenie100.org grelkadom.org